Əsas Səhifə > Xəbər > "Yazıçı"nın fevral sayı...

"Yazıçı"nın fevral sayı...


9-03-2019, 21:19
 
     Yenicə işıq üzü görmüş “YAZIÇI” jurnalının növbəti sayı (fevral- 2019) Gəncənin klassik və çağdaş şair, yazıçılarına həsr edilib.
Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, M. Ş. Vazeh, Nigar Rəfibəyli, Altay Məmmədov, Qərib Mehdiyev, Oruc Göyçəli, Oktay Abdulla, Xəzangül, Fazil Sənan, Məmməd Alim, Nüşabə, Oğuz Aydın, Fərruxə Umarova, Vüsal Hicran, Rəfiqə Sadıqova, Bayram Göyçəli, Ümbülbanu, Cahandar Aybər, İmamverdi Məmmədov, Şəfa Vəli, Zahir Şirani, Rəsul Murovdağlı, Aydın Murovdağlı, Sahib İbrahimlinin şeir və nəsr nümunələri, qədim Gəncənin tarixi abidələri və rəssam, heykəltaraşlarının əsərlərinin foto şəkilləri jurnalın səhifələrini bəzəyib.

Geri qayıt