Qarabağda Ermeni teroru!

Ulu diyarın dünəni, bu günü, sabahı!