HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ
Vətənpərvər, xeyirxah, millətini hər şeydən uca tutmağı bacaran, həyatını xalqının taleyinə bağlayan dahi insanlar xalqın böyük mənəvi dəyərinəçevrilməklə əbədiyyətə qovuşur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev məhz belə böyük şəxsiyyətlərdəndir. Biz gündəlik fəaliyyətimizin hər ... Ətraflı »