AZƏRBAYCAN TARİXİNİN HEYDƏR ƏLİYEV MƏRHƏLƏSİ

AZƏRBAYCAN TARİXİNİN HEYDƏR ƏLİYEV MƏRHƏLƏSİ
Hər xalqın dirçəlişi XXI əsrin qloball strukturuna hansı dərəcədə adaptasiya olunmasından asılıdır. Bu zaman milli məfkurənin mövcudluğu və dayanıqlılığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin vaxtilə söylədiyi "Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini ... Ətraflı »