ANAM BİZİM KƏNDƏ NECƏ GƏLİB...

ANAM BİZİM KƏNDƏ NECƏ GƏLİB...
Mən valideyinlərimlə söhbət edəndə elə bil müdrik bir filosofla söhbət edirdim. Onların işıqlı fikirləri həmişə qəlbimə hakim kəslibdi. Həmişə inanmışam ki, valideyinlərim ağır mübarizələr, dolaşıq münasibətlər içərisində ancaq həqiqəti ax tarıblar. Onların insana məhəbbəti qaya parçası kimi bütovŞ ... Ətraflı »