QARABAĞDA TALAN VAR...

QARABAĞDA TALAN VAR...
İçəri dünyası da çöldəki böyük dünya qədər geniş, əhatəli olan atam iti baxışlı, hündürboylu, yoğun biləkli bir kişi idi. Sevəndə içəridən, daxildən, bir könüldən min könülə sevirdi. Nəyəsə, kiməsə olan bir balaca sevgi toxumu, iç dünyasında, daxili aləmində cücərər, pöhrələyər, boy atardı. O ... Ətraflı »