NƏSİLLƏRƏ ƏBƏDİ ÖRNƏK

NƏSİLLƏRƏ ƏBƏDİ ÖRNƏK
Talant və dahi anlayışları haqqında fəlsəfə kitablarında çox yazılıbdır. Talantlı o adamdır ki, qoyulan məsələni hamıdan yaxşı həll edir. Dahi isə o adamdır ki, qoyduğu məsələ isə heç kimin ağlına gəlmir. Bu iki anlayışı - talant və dahiliyi özündə birləşdirən nadir bir insan - Azərbaycan Dövlət ... Ətraflı »