YAXŞI VƏ PİS İNSAN...

YAXŞI VƏ PİS İNSAN...
Anam deyərdi – yaxşı iş görənlə, pis iş görən kəs sənin nəzərində eyni səviyyədə olmamalıdır. Belə adamlar arasında cəmiyyətdə də, ayrı-ayrı adamlar yanında da bir-biri ndən kəskin fərq qoyulmalıdır. Yoxsa, yaxşı əməl sahibləri yaxşılıq etmək sarıdan həvəsdən düşüər, pis əməl sahibləri isə pislik ... Ətraflı »