1918-CI IL MART SOYQIRIMI...

1918-CI IL MART SOYQIRIMI...
Düşməninizin nədən qorxduğunu anlamaq üçün sizi nə ilə qorxutduğuna baxın (Erik Hoffler) Erməni millətçiləri dənizdən dənizə mifik “Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəklədirmək məqsədilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata keçirmişlər. Azərbaycan xalqının başına ... Ətraflı »


1905-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - İOHANN FRİDRİX VİLHELM ADOLF FON BAYER(1835-1917)

1905-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı -  İOHANN FRİDRİX VİLHELM ADOLF FON BAYER(1835-1917)
Iohann Fridrix Vil­­hel­m Adolf fon Ba­yer Pru­siya ordusunun zabiti, coğ­rafiya və at­mos­ferdə işı­ğın sınmasına aid elmi işlərin müəllifi olmuş İohan Yakob Ba­ye­rin böyük oğlu idi. Bayer Fridrix Vil­hel­min gim­na­­ziya­sını bi­tir­dik­dən sonra Berlin Uni­versite­tinə daxil olur (1853) və iki ... Ətraflı »


1904-cü ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - UİLYAM RAMZAY(1852-1916)

1904-cü ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı -     UİLYAM RAMZAY(1852-1916)
Uilyam Ramzay Şot­landiyanın Qlazqo şə­hə­­rində ana­dan ol­muş­­­dur (1852-ci ilin ok­t­yabrın 2-də).Təhsilini Qlazqo Aka­­demi­yasında alan Ra­mzay kimyanı öyrən­məyi Qlazqo Uni­ver­si­te­tin­də To­mas An­dersonun rəh­bərliyi al­tın­da davam et­di­rmişdir. Sonra Tyu­bin­gen Uni­ver­sitetində ... Ətraflı »


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN PROFESSORLARI...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ  UNİVERSİTETİNİN PROFESSORLARI...
Pedaqoji elmlər doktoru, Əməldar elm xadimi, Beynəlxalq Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvi, Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının akademiki, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, , “Akademik Mehdi Mehdizadə”, “Gənc alimlər” və “Qızıl qələm” mükafatları laureatı Fərrux Rüstəmovun müəllifi ... Ətraflı »


1903-cü ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - SVANTE AVQUST ARRENİUS(1859-1927)

1903-cü ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı -     SVANTE AVQUST ARRENİUS(1859-1927)
Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin banisi, məhlulda elektrik cərəya­nı­nın hərəkətini izah etmiş İsveç alimi Svante Av­qust Arrenius Vikdə anadan olmuşdur (1859). Məktəb yaşı­na çatmamış Svante Ar­re­nius hesabı artıq bildiyindən, fermer ata­sının tərtib etdiyi he­sa­batlardakı rə­qəm­ləri ... Ətraflı »


1902-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - EMİL GERMAN FİŞER (1852-1919)

1902-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı -    EMİL GERMAN FİŞER (1852-1919)
Tanınmış alman kimyaçı, Kimya üzrə No­bel mükafatının laueratı (1902) Emil German FişerAl­ma­ni­yanın Oysk­irxen şəhər­in­də tacir ailə­sində dün­ya­ya gəl­miş­dir (9 oktyabr 1852- ci ildə). Bonn gimnaziya­sı­nı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və təbiət elm­ləri üzrə ali təhsil almaq üçün oradakı ... Ətraflı »


1901-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - Yakob Henrik Vant-Hoff

1901-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı -  Yakob Henrik Vant-Hoff
1901-ci ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - Yakob Henrik Vant-Hoff (1852-1911) Holland kimya­çı­sı, stereokimya­nın bani­lə­rindən biri və kimyəvi kinetika, “məhlullarda kim­­yəvi dinamika və os­motik təzyiq qanun­larının kəşfinin böyük əhəmiy­yə­tinə görə”kimya üzrə ilk Nobel mükafatı ... Ətraflı »


NOBEL MÜKAFATINDAN KİMLƏR İMTİNA EDİB...

NOBEL MÜKAFATINDAN KİMLƏR İMTİNA EDİB...
Dünyanın beş məşhur adamı Nobel mükafatından imtina edib. Bunlar Lev Tolstoy, Aleksandr Solıenitsın, Jan-Pol Satrtr, Rixard Kun, Adolf Budenandt və Herhard Domaqkdır. Lev Tolstoy Lev Nikolaeviç Tolstoy 1906-cı il də 78 yaşında Rusiya Elmlər Akademiyası tərəfindən Nöbel mükafatına təqdim olunmuşdur. ... Ətraflı »


“NOBEL MÜKAFATI” HAQQINDA

“NOBEL MÜKAFATI” HAQQINDA
Nobel mükafatının əsasını qoyan, insanlığa fayda gəti-rən isveç kimyaçısı və mühəndisi Alfred Bernhard Nobel ol-muşdur. O, təxminən 355-ə qədər ixtitalar etmişdir ki, nəti¬cədə böyük sərvət toplaya bilmişdir. Öz gəlirinin bir hissəsini Alfred Nobel eyni adlı fonda vəsiyyət etmişdir (1895). Alfred ... Ətraflı »


ƏZİZ VƏ HÖRMƏTLİ XANIMLAR - AZƏRBAYCAN QADINLARI!

ƏZİZ VƏ HÖRMƏTLİ XANIMLAR  - AZƏRBAYCAN QADINLARI!
Azərbaycan qadını bütün dövrlərdə dövlətə öz sədaqəti və fədakarlığı ilə seçilmişdir. Tariximizin unudulmaz səhifələrindəki görkəmli qadın şəxsiyyətlərimizin yüksək ləyaqətinin, ağbirçək analarımızın müdrikliyinin daşıyıcıları kimi müasir Azərbaycan xanımları öz dərin zəkaları və tükənməz daxili ... Ətraflı »