YAXŞI VƏ PIS INSAN… (davamı)

YAXŞI VƏ PIS INSAN… (davamı)
Bir dəfə Oğuz rayonunda yaşayan, orta məktəbdə müəllim çalışan tələbə yoldaşım Əsmər xanım Soltanova mənə yaxşı və pis insan haqqında düşün cələrini bildirdi. Həmin fikirlər düşünürəm ki, daha çox bəşəri əhəmiyyət kəsb edir: “Bu dünya yaxşılıqlar, xətir -hörmət, sevgi üzərində bərqərardır. Yoxsa ... Ətraflı »