DAVA...

DAVA...
Hasanlı tərəfdən Araz qırağı Diridağıya gedən torpaq yol tədricən yuxarı qalxır, hündür təpənin başında, tikanlı sərhəd məftillərinin kənarındakı “Rus düzü” deyilən geniş düzənliyin o biri tərəfində, Qız qalası deyilən təpənin dibindən qəflətən dərəyə enib sağa burulur. Həmin dərənin yuxarısından ... Ətraflı »