GÖYRÜŞ AĞACININ KÖLGƏSİNDƏyaxud Vahid Əlioğlunun poeziya işığında keçən bir gün

GÖYRÜŞ AĞACININ KÖLGƏSİNDƏyaxud Vahid Əlioğlunun poeziya işığında keçən bir gün
Nə qarıya, Xalların nə qarıya. İyidin vəfalı dostu, Nə qocala, nə qarıya. Üzəsən can, Zülfündən üzəsən can. Biləsn dost vəfalıdı, Yolunda üzəsən can. Ağır məna yüklü bu xalq deyiminin təsiri altında düşüncələrə dalmışam... Dədəgünəş dağlarının qoynunda keçirdiyim bir günü unuda bilmirəm... Bu il ... Ətraflı »