ANAMIN KÜSMƏYİ...

ANAMIN KÜSMƏYİ...
Ömrünün çox hissəsini Xələfli stansiyasında dəmiryolunda işləyən Rəhim babam öz nəfsinin xeyrindən çox, Allah rizası çalışdığından kənd camaatı arasında, rayonda, hətta qonşu rayonlarda ad-san qazanıb, xətir-hörmət sahibi olmuşdu. Babam müharibədən sonrakı illərdə Azərbaycandan əks kəşfiyyat üzrə ... Ətraflı »