AZƏRBAYCANIN TƏRƏQQİSİ HEYDƏR ƏLIYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR...

AZƏRBAYCANIN TƏRƏQQİSİ HEYDƏR ƏLIYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR...
Dünyanın elə dövlət xadimləri, siyasətçiləri var ki, təkcə öz dövrlərində oynadıqları rola görə yox, özlərindən sonra qoyub getdikləri siyasət məktəbinə görə öyrənilir və demək olar ki, tükənmirlər. Tarixi varlığının müxtəlif dövrlərində başı bəlalar çəkməmiş xalq yoxdur. Bəlkə də dünya xalqları ... Ətraflı »


HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ...

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ...
Vətənpərvər, xeyirxah, millətini hər şeydən uca tutmağı bacaran, həyatını xalqının taleyinə bağlayan dahi insanlar xalqın böyük mənəvi dəyərinə çevrilməklə əbədiyyətə qovuşur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev məhz belə böyük şəxsiyyətlərdəndir. Biz gündəlik fəaliyyətimizin hər ... Ətraflı »