28 MAY MÜSTƏQILLIK GÜNÜDÜR...

28 MAY MÜSTƏQILLIK GÜNÜDÜR...
1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabınəticəsində çar devrildi. Bununla da Rusiyada monarxiyayason qoyuldu. Ölkədə çarizmin məzlum vəziyyətə saldığıxalqların milli hərəkatı başlandı. Ona görə də XX əsr tarixəyalnız elm, texnika əsri kimi deyil, həm də milli oyanış, xalqların ... Ətraflı »