AZƏRBAYCANIN ZƏFƏR SALNAMƏSİ - "SONUNCU ƏMR"!

AZƏRBAYCANIN ZƏFƏR SALNAMƏSİ - "SONUNCU ƏMR"!
...ƏVVƏLİN SONU, SONUN ƏVVƏLİ... ONU YAZMAQ, YOZMAQ VƏ İZ QOYMAQ BACARIĞI İFADƏ OLUNMUŞ ƏSƏR HAQQINDA PUBLİSİSTİK DÜŞÜNCƏLƏR... ...Real hadisələrə əsaslanaraq ərsəyə gətirilmiş " Sonuncu əmr" romanında, oxucu olaraq, cərəyan edən hadisələrə ayna tutmaq istərdim. Sözü gedən kitabın müəllifi ... Ətraflı »