Ulu öndər, yüz il nədir ki hələ...

Ulu öndər, yüz il nədir ki hələ...
Ulu öndər, yüz il nədir ki hələ, Bu dünyada, cahanda dönəcəksən heykələ. Dönmüsən, dönəcəksən əbədi yanan məşələ, Tarixdə qalacaqsan həmişəlik, əbədi, Dünyanın hər yerində ucalacaq məbədin. Ulu öndər, yüz il nədir ki hələ, Sənindi bu uğurlar, xarüqələr bir belə. Nələr elədin, nələr, bu millətə, bu ... Ətraflı »