​​​CƏBRAYIL ELLƏRİ: BİR DAHA DƏDƏ QURBANİ HAQQINDA...

​​​CƏBRAYIL ELLƏRİ: BİR DAHA DƏDƏ QURBANİ HAQQINDA...
(2-ci yazı) Məlum olan bütün şeirlərində xalq dilində yazan Qurbani ayrı cür ola bilməzdi. Məhz bu cür yazmalı idi. Ömrü boyu xalq içərisində yaşayan və xalqla nəfəs alan Qurbani: “Mən ağlaram zarı-zarı... Bu zülmü götürməz tarı...” yaxud: “Qurban ağlar eldən ötrü, Bülbül ağlar güldən ötrü...” ... Ətraflı »