EL-OBAYA ÜNVAN KİŞİ...

EL-OBAYA ÜNVAN KİŞİ...
Kəndimizin nəsillərə örnək kişilərindən İsfəndiyar Hüsən oğlunun əziz xatirəsinə hörmət və ehtiramla Zamanın gərdişinə diqqət edəndə bəzən mənə elə gəlir ki, dünya məhvərindən çıxır... Xətir-hörmət, ədəb-ərkan, əxlaq, mənəviyyat, kişilik, dostluq, qonşuluq, qohumluq, bir sözlə, tarixin dərin ... Ətraflı »